Studieopzet

MR PROPER studie is een multicenter, niet-gerandomiseerde, prospectieve, klinische efficiëntie studie. Met behulp van de Prostaatwijzer wordt het individueel risico op prostaatkanker berekend waarbij laag risico mannen jaarlijks worden vervolgd zonder directe biopsie interventie, en intermediair/hoog risico mannen op prostaatkanker een prostaatbiopsie zullen ondergaan. Daarbij wordt ‘kwaliteit van leven’ gemeten gedurende het diagnostisch traject. De inclusie van studie deelnemers zal in oktober 2017 starten.